Pål Henning Ilstad style=

Pål Henning Ilstad

Leder
Anders Eide style=

Anders Eide

Nestleder
Rolf Egil Stranden style=

Rolf Egil Stranden

Sekretær
Odd KLEVE style=

Odd KLEVE

Kasserer
Rune Lillevik style=

Rune Lillevik

Styremedlem